HOME AANMAKEN

1 Als het de eerste keer is dat u een Home aanmaakt, moet u op het tabblad "Me" drukken.

guide screenshot

2 Daarna drukt u op "Home Management".

guide screenshot

3 Druk op "Create a home" om een Home aan te maken.

guide screenshot

4 U kunt uw Home nu een naam geven en desgewenst verschillende ruimtes toevoegen.

guide screenshot

5 Wanneer u klaar bent, drukt u op "Save" en "Done" in het pop-upvenster.

6 U heeft nu een Home aangemaakt.

MEERDERE HOMES AANMAKEN

1 In het Home-scherm drukt u links bovenaan op uw Home.

guide screenshot

2 U ziet nu een dropdownmenu en kiest hierin "Home Management".

guide screenshot

3 Druk op "Create a home" en volg de handleiding voor het aanmaken van een Home, dat wil zeggen punt 4-6 hierboven.

guide screenshot

4 Wanneer u opnieuw een Home heeft aangemaakt, kunt u deze in het dropdownmenu in het Home-scherm kiezen.

guide screenshot

DELEN VAN HOME

1 Om een Home met een andere gebruiker te delen, gaat u naar "Home Management" in het dropdownmenu links bovenaan.

guide screenshot

2 In de lijst met Homes kiest u de Home die u wilt delen.

guide screenshot

3 Druk op "Add Member" en daarna op "App Account".

guide screenshot

4 Geef een naam aan de persoon die toegang moet hebben.

5 Kies regio en voer het e-mailadres in dat voor deze gebruiker onder "Account” staat.

6 Onder "Family Role" kiest u het toegangsniveau. Common Member geeft toegang tot eenheden in deze Home, en andere instellingen. Administrator verleent rechten voor het wijzigen van de Home-instellingen enz.

guide screenshot

VANAF SMART-LIFE VAN DE ANDERE GEBRUIKER

1 Ga naar het tabblad "Me" en daarna naar "Home Management". Als het goed is, verschijnt nu een Home die op goedkeuring wacht.

guide screenshot guide screenshot

2 Druk erop en druk op "Accept" in het pop-upvenster.

guide screenshot guide screenshot
>>> Vorige bladzijde