HANDLEIDING CAMERA

CHIME KOPPELEN AAN BELL

1 Steek de NEXSMART™ CHIME in de adapter. Steek vervolgens de NEXSMART™ CHIME en adapter in een stopcontact.

guide screenshot

2 Druk één keer op de RESET-knop op de CHIME.

guide screenshot

3 Nadat u de RESET-knop kort heeft ingedrukt, knippert het indicatielampje blauw. Dit geeft aan dat het apparaat zich nu in de koppelingsmodus bevindt.

guide screenshot

4 Druk op de deurbelknop van uw NEXSMART™ BELL.

guide screenshot

5 Door het indrukken van deze knop wordt de BELL geactiveerd en speelt een korte melodie. U ontvangt tegelijkertijd een melding op uw smartphone.

guide screenshot

6 Wanneer de NEXSMART™ BELL is geactiveerd, maakt de CHIME automatisch verbinding. De NEXSMART™ CHIME laat een kort geluid horen als de koppeling succesvol is. Het indicatielampje brandt dan ononderbroken blauw.

guide screenshot

7 Uw nieuwe CHIME is nu ingesteld en gekoppeld aan uw NEXSMART™ BELL. Veel plezier met uw nieuwe product!

guide screenshot
>>> Vorige bladzijde