1 Zorg ervoor dat uw camera de functie voor "Detection Zones" ondersteunt. U kunt dit controleren onder de cameraspecificaties op de NEXSMART-website.

guide screenshot

2 Ga naar het startscherm van de camera en klik op het potloodpictogram in de rechterbovenhoek.

guide screenshot

3 Klik op "Storage Settings".

guide screenshot

4 Als dit de eerste keer is dat u de SD-kaart gebruikt, drukt u op "Format" en vervolgens op "OK". Wacht tot de camera de SD-kaart heeft geformatteerd (dit kan enkele minuten duren).

guide screenshot

5 Ga terug naar het menu "Settings" en selecteer "Detection Alarm Settings"

guide screenshot

6 Schakel het "Motion Detection Alarm" in.

guide screenshot

7 Druk vervolgens op "Activity Area" en schakel dit in

guide screenshot

8 Ga naar "Edit" en druk op "Surveillance Area Setting"

guide screenshot

9 Versleep het rode kader of wijzig de grootte om een activiteitsgebied in te stellen

guide screenshot

10 Ga terug naar het menu "Settings" en selecteer "Recording Settings".

guide screenshot

11 Zorg ervoor dat "Local Recording" is ingeschakeld. Wanneer de witte cirkel rechts staat en de rest groen is, is de functie geactiveerd (zie onderstaande afbeelding).

guide screenshot

12 Druk vervolgens op "Recording Mode" en vink "Event Recording" aan.

guide screenshot

13 Nu is de camera met succes ingesteld en klaar om bewegingen te detecteren in het vooraf ingestelde activiteitsgebied.

>>> Vorige bladzijde